Do każdego sprzedawanego przez nas towaru dołączony jest paragon lub faktura. Wszystkie dokumenty znajdują się wewnątrz opakowania lub w koszulce listu przewozowego. Jeżeli którykolwiek z w/w dokumentów nie został dostarczony wraz z zamówieniem, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie na adres biuro@serwis-bosch.pl lub telefonicznie. Brakujące dokumenty niezwłocznie wyślemy pocztą.

W przypadku gdy otrzymasz od nas fakturę z niepełnymi lub błędnymi danymi wystaw notę korygującą
( dostępna w Internecie ), wypełnioną i podpisaną w 2 egzemplarzach prześlij na adres:
TOOL SERWIS GRZEGORZ AUGUŚCIK
Wyszyńskiego 70
97-500
RADOMSKO

Podpisana przez TOOL SERWIS GRZEGORZ AUGUŚCIK nota zostanie do Ciebie odesłana pocztą.
Za pomocą noty korygującej można skorygować błędy np. : błąd w nazwie nabywcy, adresie, nr NIP, termin lub formę płatności ale wyłącznie dotyczące konkretnego podatnika widniejącego na fakturze. Nie można natomiast w drodze wystawienia noty całkowicie zmienić nabywcy towaru (kiedy zmiana dotyczy zmiany z osoby fizyczną na osobą prawną, lub z jednego podmiotu prawnego na inny podmiot). Noty korygujące umożliwiają bowiem poprawienie pomyłek odnoszących się do zawartej transakcji, a więc z kontrahentem wymienionym na fakturze.